FAQ english

I cannot switch my radio on, when mains power is not connected?

When the radio is disconnected from power source, the radio is switch totally off; therefore it will take longer time to switch on. Just let the lit be open until you see light in the display.

How can I see how much battery power there is left on the battery?

Press menu/mode button for 3 sec. Select display settings, press right arrow to display show power status. In this mode the radio will show battery life, and charging status.

I cannot connect a new Bluetooth device to my radio?

Press menu/mode button for 3 sec. Select “Disconnect” settings, select “disconnect” try to pair once more either thru NFC, or on your Bluetooth settings on your device.

The Radio cannot find any stations

Please check if the Antenna behind radio is mounted correct (and pulled out). IF the Antenna has been misplaced, you can order a new on ircgo.com.

How to replace battery?

The battery is concealed in battery compartment in the bottom of the radio. The battery is designed for a long lifetime, and a new battery and instructions for replacement can be obtained from ircgo.com.

Alarm clock does not work?

The radio is designed so that the Alarm clock functions only works, when the radio is connected to mains power. This will preserve the battery lifetime.

What’s is the software port for?

If needed IRC can release new software for the radio. If you have registered your product on ircgo.com, you will be informed when and if new software is released for your product.

How do I set pre-set stations?

There are no options for settings pre-sets stations. Since DAB is designed to show station name, its very easy just to scroll to selected station, and the radio will tune into this station. For FM the radio will always keep last station played in memory.

I cannot turn on my radio – What should I do?

If your radio fails to turn on, it may be caused by incorrect settings. Please check if the power plug is properly connected and that the power socket is switched on. If the radio still fails to turn on, you can ask your retailer to check your power supply. For further information on how to install your product, download manual under support files below.

My radio is turned on but it does not find any channels – What should I do?

If your radio is turned on, but does not find any channels, you can try to place the radio somewhere else. A second option is to reset the radio. For further information on how to install and reset your radio, download manual under support files below.

There is difference in sound power and quality in Bluetooth mode, depending on device streaming from – how come?

Different brands/manufactures is using different Bluetooth solutions, and these have variants in output volume and quality. IRC products supports Bluetooth version 4.0 with APTX for optimum sound performance.

FAQ danish

Radioen tænder ikke, når jeg trykker på tænd/sluk-knappen

Når radioen ikke er koblet til lysnettet via det medfølgende kabel, er radioen lukket helt ned; derfor tager det lidt længere tid at tænde den. Blot lad låget være åbent indtil du ser lys i displayet.

Hvordan kan jeg se, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet?

Tryk menu/mode knappen ned i 3 sekunder. Vælg ”display setting”, tryk højre pil til displayet viser ”power status”. I denne mode viser radioen batteri- og ladestatus.

Jeg kan ikke tilkoble en ny Bluetooth enhed til min radio

Tryk menu/mode knappen ned i 3 sekunder. Vælg ”Disconnect” settings, vælg ”Disconnect” og prøv så at tilkoble igen – enten via NFC, hvis din enhed har NFC, eller via Bluetooth. Bemærk! Hvis den senest tilkoblede enhed er i nærheden – og ej frakoblet – vil du altid skulle resette på The Box eller frakoble enheden i dens indstillinger.

Radioen kan ikke finde nogen stationer – hvorfor ikke?

Tjek om antennen bagpå radioen er monteret korrekt og trukket ud. Hvis antennen mangler i pakken, kan du rekvirere en ny via ircgo.com.

Hvordan udskifter jeg batteriet?

Det indbyggede batteri er skjult i bunden af radioen. Det er designet til lang levetid, og et nyt batteri og instruktioner ifht. udskiftning kan fås via ircgo.com.

Alarmfunktionen virker ikke – hvorfor ikke?

For at optimere batteriets levertid er radioen er designet således, at alarmfunktionen kun virker, hvis radioen er tilkoblet lysnettet via kablet.

Hvorfor er der en softwareport på radioen?

Hvis det bliver nødvendigt, kan IRC udgive en ny software til radioen. Hvis du registrerer dit produkt hos ircgo.com, vil du blive informeret hvis der kommer ny software.

Hvordan forudindstiller jeg stationer?

Der er ingen mulighed for at pre-sette stationer. Da DAB er designet til at vise stationsnavn, er det meget let at scrolle og vælge en station. For FM vil radioen altid gemme senest spillede station i hukommelsen.

Min radio er tændt, man kan ikke finde nogen kanaler – hvad skal jeg gøre?

Prøv at placere radioen et andet sted I huset. En anden mulighed er at resette radioen. For yderligere informationer om hvordan du installerer og resetter din radio, venligst download manual under “support files” eller tag den fra den medfølgende USB-nøgle.

Der er forskel på lydstyrke og lydkvalitet i Bluetooth mode afhængig af hvilken enhed jeg streamer fra – hvorfor?

De forskellige producenter af enheder anvender forskellige Bluetooth-løsninger og disse har forskelle I udgangsstyrke og kvalitet. IRC-produkter understøtter Bluetooth version 4.0 med APTX for optimal lyd gengivelse.

Support files

DKK 1,199.00 DKK 999.00Read more

The Box

– the world´s first
DAB-radio equipped with
only 5 buttons…

box_Icons

By opening the lid, the radio will seek available channels and you will be supported with great sound immediately.

Stream music from any Bluetooth device. Set up is made simple by NFC (Near Field Communication).

The Box fits in everywhere and the built-in rechargeable battery keeps the Box playing for approx. 6 hours. It is very suitable for a kitchen, for example, as the silk matt surface is easy to clean by wiping it with a damp cloth.

Read the blog from Nicolai Klingenberg http://my-pleasure.dk/2016/07/ethvert-sommerhus-skal-have-en-radio/

Specifications

  • DAB / DAB+ / FM-RDS radio
  • Bluetooth 4.0
  • NFC (near field communication)
  • 2 x 3 Watt RMS
  • Line-in
  • Line-out
  • APTX
  • Built-in rechargeable battery (6 h)
  • Headphones out
  • Size: 240 x 170 x 120 mm.